Visualisering systemløsning for Goliat

ABB, Kjemi, Olje & Gass

Goliat er et spennende prosjekt med den første produksjonsplattformen på norsk side i Barentshavet. I dette oppdraget fra ABB, fikk vi i oppgave å visualisere deres integrerte systemleveranse til Goliat plattformen. ABB’s leveranse omfatter en integrert løsning bestående av elektro, automatisering og telekommunikasjoner. Vår visualisering av prosjektet omfatter forenklede konseptillustrasjoner av plattformen samt mer detaljerte illustrasjoner av ABB’s systemleveranse.


Å systematisk bygge varemerker og selskapsprofil er fundamentalt i et industrimarked hvor trygghet, tillit og langsiktighet er avgjørende for kundens preferanser.

Våre tjenester

- Marketing- og kommunikasjonsrådgivning
- Brosjyrer og salgsdokumentasjon
- Salgsverktøy og interaktive presentasjoner
- Web og digital markedsføring
- 3D illustrasjoner og animasjoner
- Presse / PR
- Messer og events


+ Mer

Kontakt oss

Sundheim-Madison Business Communication a.s
Postboks 263 Sandvika
1301 Sandvika

+47 67 52 30 40  /  +47 913 03 251

post@sundheim-madison.no