Utvikling og vedlikehold av brosjyre-/databladserie

Roxar

ABB Marine er en global forretningsenhet i ABB. Sundheim-Madison har hatt et tett samarbeid med ABB Marine gjennom mange år, og blant annet har vi over en lang periode hatt ansvar for utvikling av budskap og grafikk for deres messestands worldwide. Leveransene har omfattet idé-/innholdsutvikling og design av trykt grafikk og elektroniske skjermpresentasjoner. Arbeidet har ofte vært utført i tett samarbeid med Nordic Exhibition, et selskap vi har et nært samarbeid med innenfor messer og events.


Å systematisk bygge varemerker og selskapsprofil er fundamentalt i et industrimarked hvor trygghet, tillit og langsiktighet er avgjørende for kundens preferanser.

Våre tjenester

- Marketing- og kommunikasjonsrådgivning
- Brosjyrer og salgsdokumentasjon
- Salgsverktøy og interaktive presentasjoner
- Web og digital markedsføring
- 3D illustrasjoner og animasjoner
- Presse / PR
- Messer og events


+ Mer

Kontakt oss

Sundheim-Madison Business Communication a.s
Postboks 263 Sandvika
1301 Sandvika

+47 67 52 30 40  /  +47 913 03 251

post@sundheim-madison.no